Crida AACC Barri La Soledat

>CAT

 

Crida a veïnes i veïns, persones i col·lectius interessats en la construcció participativa del barri de La Soledat

 

Amb la intenció de promoure una escolta activa de les demandes, desitjos, il·lusions, reivindicacions, utopies, accions i/o iniciatives ciutadanes en marxa, i motivar la participació en les activitats al barri de la Soledat que s'impulsaran en el marc de la XII edició de la Trobada Internacional d'Arquitectures Col·lectives, #AACC_Mallorca, s'ha organitzat una reunió informativa i participativa dirigida a les veïnes i veïns, persones i col·lectius interessats en la construcció participativa del barri.

 

Serà:
El Dijous dia 11 de juliol a les 18.30 h
Reunió informativa i participativa
Casal Can Ribas c/de les ànimes, 2

 

Arquitectures Col·lectives és una xarxa de diversos col·lectius en l'àmbit internacional, que desenvolupen una tasca d'investigació, recerca, prototipat i posada en pràctica, d'accions col·lectives entorn la construcció de noves arquitecturessocials; humanitzant el context i democratitzant els espais.

 

més informació: https://arquitecturascolectivas.net/mallorca2019

 

>CAST

 

Llamada a vecinas y vecinos, personas y colectivos interesados ​​en la construcción participativa del barrio de La Soledad

 

Con la intención de promover una escucha activa de las demandas, deseos, ilusiones, reivindicaciones, utopías, acciones y / o iniciativas ciudadanas en marcha, y motivar la participación en las actividades en el barrio de la Soledad que se impulsarán en el marco de la XII edición del Encuentro Internacional de Arquitecturas Colectivas, #AACC_Mallorca, se ha organizado una reunión informativa y participativa dirigida a las vecinas y vecinos, personas y colectivos interesados ​​en la construcción participativa del barrio.

 

será:
El Jueves día 11 de julio a las 18.30 h
Reunión informativa y participativa
Casal Can Ribas c / de las almas, 2
 
Arquitecturas Colectivas es una red de diversos colectivos en el ámbito internacional, que desarrollan una labor de investigación, investigación, prototipado y puesta en práctica, de acciones colectivas en torno a la construcción de nuevas arquitecturas sociales; humanizando el contexto y democratizando los espacios.

 

Más información: https://arquitecturascolectivas.net/mallorca2019

Jue, 11/07/2019 - 18:00