Reglamento Régimen Interno de Alg-a Lab

Reglamento de Régimen Interno de Alg-a Asociación con el que tratamos de caracterizar más y mejor nuestro funcionamiento que el modo general a como está en los estatutos. Alg-a, como Asociación Cultural sin ánimo de lucro, dada de alta en el registro de asociaciones de Galiza, con su junta directiva, etc. exige unos mínimos de funcionamiento. Tratamos de ampliar esta regulación de base con protocolos para recursos y líneas de acción más específicos, como el propio Alg-a Lab u otros proyectos que surjan.

Imagen de Man_Hauser

05 Dic 2013
Por Man_Hauser

O presente regulamento interno é aprobado en Asamblea Xeral por tod@s @s soci@s. Só poderá ser modificado en Asamblea Xeral por consenso (unanimidade).

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPÌOS

Alg-a Asociación ten como obxectivo apoiar e promover a arte e a investigación en tecnoloxías e culturas libres. Para elo ten os seguintes fins principais en liña cos especificados máis polo miúdo nos seus Estatutos:

 • xestionar e dinamizar o espazo físico Alg-a Lab e o espazo virtual http://alg-a.org .
 • fomentar a acción e a investigación en relación coa arte electrónica e dixital, a cultura libre e o procomún.
 • colaborar en rede con outros colectivos, asociacións e proxectos comprometidos con estes principios.
 • organizar eventos artísticos, socioculturais e educativos no Alg-a Lab ou fóra do mesmo.
 • contribuir á dinamización sociocultural do entorno de Valadares colaborando cos seus principais axentes institucionais e veciñais.
 • promover a lingua galega en todos os eidos de acción, creación e difusión.
 • facilitar a integración das persoas desfavorecidas, con discapacidade ou en risco de marxinación social no eido das actividades que promove a asociación.

ASOCIAD@S

Serán soci@s de Alg-a todas as persoas inscritas no listado de soci@s da Asociación que estean ao corrente no pago das cotas establecidas e cumpran cos principios e fins da Asociación.

 

ORGANIZACIÓN INTERNA

O principal órgano de decisión é a Asamblea Xeral. A asistencia non é obrigatoria (agás para @s membros da Xunta Directiva) e deberá realizarse, cando menos, unha vez ao ano. Nela deberá informarse do estado de contas, investimentos feitos e orzamento anual e definiranse os obxectivos de cara ao seguinte exercicio. A xestión do día a día da Asociación é respondabilidade da Xunta Directiva, ou ben das persoas que esta nomee expresamente para ilo. Por outra parte, a Asociación promoverá a participación interna d@s soci@s en todas as súas actividades e máis alá soamente das Asambleas Xerais.

O espazo físico do Alg-a Lab conta cun equipo de xestión e dinamización propio e independente, ainda que ratificado pola Xunta Directiva. As labores do equipo e o seu funcionamento veñen explicitados no “Manual de Uso” do Alg-a Lab, a disposición d@s usuari@s no local mesmo e máis na web. O equipo de xestión do Alg-a Lab actuará sempre de conformidade cos principios da Asociación e co beneplácito da Xunta Directiva.

Asimesmo, a Asociación contempla a creación doutros grupos de xestión e de traballo independentes, vencellados a ámbitos como o portal web, a radio libre, os montes veciñais, ou calquera outro de carácter técnico ou cultural no que a Asociación poida involucrarse.

 

ALG-A LAB

O Alg-a Lab é un espazo de arte e investigación ubicado na parroquia de Valadares (Vigo). A Asociación dispón dun contrato de cesión por un periodo de 10 anos, a contar dende abril do 2008, para libre uso das instalacións, bens e recursos incluidos na finca. Deste xeito, o Alg-a Lab convertéuse no local e sede social da Asociación. A Asociación, e por ende a Xunta Directiva, é a garante última e responsable das actividades que se celebren no espazo e do uso que se faga dos seus bens e recursos.

 

REGULAMENTO INTERNO DE ALG-A ASOCIACIÓN

A administración e dinamización do día a día do Alg-a Lab delégase nun equipo de xestión que está integrado por diferentes soci@s residentes. Tod@s @s demáis soci@s poderán usar o local e os seus recursos, respetando sempre a labor do equipo de xestión e as condicións que este acorde, incluidas no “Manual de uso”.

 

CONTABILIDADE E COTAS

A contabilidade farase publica anualmente na Asamblea Xeral.

As cotas de soci@ aboaranse, preferentemente, entre os meses de Agosto e Outubro, con motivo da correspondente Asamblea Ordinaria, e terán validez de un ano, a renovarse sempre nestas mesmas datas.

A cota de soci@ é de 2€ e poderá adquirirse, co seu carnet de soci@ correspondente, no local social da Asociación.

 

ACTIVIDADES

Tod@s @s soci@s serán informad@s, mediante correo electrónico, dos diferentes actos e actividades da Asociación.

Archivos relacionados

Comenta

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • No se permiten etiquetas HTML.
 • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
 • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
CAPTCHA
Esta pregunta es para evitar el spam. Perdona las molestias.
A
Z
G
2
U
R
Introduce el código sin espacios

Actividad de grupos y nodos

 • 08-10-15

  plug-in social es un proyecto de mejoramiento de viviendas precarias. diferentes dispositivos de aplican (plugean) a las casas con el objetivo de mejorar sus condiciones básicas. la materia prima que usamos proviene de desechos industriales y/o domésticos.

 • 25-07-15

  Aunque el significado de resiliencia tiene múltiples conceptos según el sector de aplicación. Si nos trasladamos al urbanismo, la resiliencia urbana implica, aparte de resistir frente a las catástrofes o bien de recobrarse más tarde, desarrollar la capacidad de las ciudades para mudar, amoldarse y convertirse en respuesta a las distintas situaciones de crisis.

 • 22-06-15

  Versión para imprimir de la guías de activación de espacios.

 • 18-06-15

  La #CalleEjemplar es una iniciativa de dérive LAB que tiene como fin transformar temporalmente una calle de la ciudad, generando mayores espacios peatonales e infraestructura para las bicicletas, a la vez que se aumenta la seguridad vial y se regula el uso del automóvil privado.

 • 03-06-15

  Debemos de comprender que en el diseño de viviendas actúan otras constantes que deben de ser consideradas por el proyectista. En este sentido, quiero exponer un manual de gran calidad técnica que abarca el diseño saludable en la arquitectura.

 • 30-04-15

  Desde el análisis de las ciudades con una histórico urbanístico y que han evolucionado de diferentes formas, podemos extraer muchas lecciones que solo el tiempo puede mostrarnos.

 • 20-03-15

  Muchos arquitectos a lo largo de la historia han defendido la luz natural como un complemento indispensable en la arquitectura. Queremos mostrar cómo la iluminación natural afecta a los espacios y cómo comprender-la.